אמפיביה

Acris gryllus Southern Cricket Frog

קרא על Acris gryllus (צפרדע קריקט דרומית) על סוכני החיות

קרא עוד

Acris crepitans Northern Cricket Frog

קרא על Acris crepitans (צפרדע קריקט צפונית) על סוכני החיות

קרא עוד

Craugastor augustiBarking Frog

קרא על Craugastor augusti (צפרדע נובחת) על סוכני החיות

קרא עוד

Cryptobranchus alleganiensis Hellbender

קרא על Cryptobranchus alleganiensis (Hellbender) על סוכני החיות

קרא עוד

Cryptobranchidae סלמנדרות ענקיות, Hellbenders

קרא על Cryptobranchidae (סלמנדרות ענקיות, Hellbenders) על סוכני החיות

קרא עוד

Dendrobates leucomelas

קרא על Dendrobates leucomelas על סוכני החיות

קרא עוד

Dendrobates auratus צפרדע ירוקה וצפרדע שחורה

קרא על Dendrobates auratus (צפרדע ירוקה ושחורה-רעל) על סוכני החיות

קרא עוד

Dendrobatidae Poison-dart Frogs, Dart-poison Frogs, Dendrobatid Frogs, Dendrobatiders, Poison Frogs

קרא על Dendrobatidae (צפרדעים רעילות, צפרדעים רעילות, צפרדעים דנדרובטידים, דנדרובטידים, צפרדעים רעילות) על סוכני החיות

קרא עוד

Dendrobates tinctorius

קרא על Dendrobates tinctorius על סוכני החיות

קרא עוד

Alytes מיילדות

קרא על Alytes מיילדות על סוכני בעלי חיים

קרא עוד

Ambystoma annulatum סלמנדרה טבעתית

קרא על Ambystoma annulatum (סלמנדרה טבעתית) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma californiense קליפורניה טייגר סלמנדרה

קרא על Ambystoma californiense (קליפורניה טייגר סלמנדרה) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma barbouri סלמנדרה סטרים

קרא על Ambystoma barbouri (סלמנדרה סטרים) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma macrodactylum croceumSanta Cruz סלמנדרה ארוכת אצבעות

קרא על Ambystoma macrodactylum croceum (סלמנדרה ארוכת אצבעות סנטה קרוז) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma cingulatum פלטוודס סלמנדרה (גם: סלמנדרה שטוחה חלבית)

קרא על Ambystoma cingulatum (סלמנדר פלטוודס) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma gracile Northwestern Salamander

קרא על Ambystoma gracile (סלמנדרה צפונית-מערבית) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma mavortium סלמנדרה נמר מסורבל (גם: סלמנדר טייגר מערבי)

קרא על Ambystoma mavortium (סלמנדר נמר מסור) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma jeffersonianum ג'פרסון סלמנדר

קרא על Ambystoma jeffersonianum (ג'פרסון סלמנדר) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma talpoideumMole Salamander

קרא על Ambystoma talpoideum (סלמנדרה חפרפרת) על סוכני החיות

קרא עוד

Ambystoma mexicanumSalamandra ajolote

קרא על Ambystoma mexicanum (Salamandra ajolote) על סוכני החיות

קרא עוד