אדנופוריה

כדור מתכווץ

קרא על Mermis nigrescens על סוכני החיות

קרא עוד

Romanomermis culicivorax

קרא על Romanomermis culicivorax על סוכני החיות

קרא עוד

Trichinella pseudospiralis

קרא על Trichinella pseudospiralis על סוכני בעלי חיים

קרא עוד

טריכינלה ספירליס

קרא על Trichinella spiralis על סוכני החיות

קרא עוד

Trichuris trichiura

קרא על Trichuris trichiura על סוכני החיות

קרא עוד